فرم پرداخت هزینه دوره

فرم ثبت نام دوره

"(الزامی)" indicates required fields

اطلاعات فردی خود را وارد کنید(الزامی)
جهت عضویت در کانال آموزشی الزامی است.

قیمت اصلی دوره : ۵۰۰/۰۰۰هزارتومان می باشد.

قیمت با تخفیف ویژه : ۲۰۰/۰۰۰ هزارتومان