ریز بافت

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل الکترونیکی ۹۴۰

این ماشین یکی از کامل ترین مدل از ماشینهای الکترونیکی برادر میباشد
تفاوتی که با ماشینهای کارت خور دارد این است که تمام طرحها
و مدلهای بافت داخل حافظه ماشین میباشد و کاربر با انتخاب طرح
مورد نظر میتواند بافت دلخواه را انجام دهید و این مدل امکان بافت
توری نامرئی و بافت اینترسیا هم دارد
در حافظه این ماشین حدود 550 طرح موجود است

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل الکترونیکی ۹۰۰

این ماشین اولین مدل از ماشینهای الکترونیکی برادر میباشد
تفاوتی که با ماشینهای کارت خور دارد این است که تمام طرحها
و مدلهای بافت داخل حافظه ماشین میباشد و کاربر با انتخاب طرح
مورد نظر میتواند بافت دلخواه را انجام دهید و این مدل امکان بافت
توری نامرئی را دارد

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۸۱

ماشین بافندگی 881 با مقداری تغییر ظاهری
نسبت به مدل 868 که آن هم دستگاه الگویی هست
که در جای جعبه ابزار تعبیه شده است و از نظر
کارایی تفاوتی با مدل 868 ندارد و نمونه ماشینی
هست که برای مصرف داخل کشور ژاپن تولید شده است

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۶۸

این ماشین تمام امکانات ماشین 840 را دارا می باشد
و علاوه بر دورنگ بافی و برجسته بافی و تور بافی
قابلیت دو برابر کردن طرح کارت ها در دورنگه و برجسته
و با توجه به کلید روی دسته توری امکان بافت توری بسته
را دارا میباشد و در دورنگ بافی و تور بافی با استفاده از
ابزار تک گل امکان زدن طرح به صورت تک گل را دارد
و با اضافه شدن خوراک دهنده میتوانید دو رو بافی کنید

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۴۰

این ماشین تمام امکانات ماشین 830 را دارا می باشد
و علاوه بر دورنگ بافی و برجسته بافی و تور بافی
قابلیت دو برابر کردن طرح کارت ها در دورنگه و برجسته
و با توجه به کلید روی دسته توری امکان بافت توری بسته
را دارا میباشد و در دورنگ بافی با استفاده از ابزار تک گل
امکان زدن طرح به صورت تک گل را دارد

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۳۰

این ماشین تمام امکانات ماشین 820 را دارا می باشد
و علاوه بر دورنگ بافی و برجسته بافی و تور بافی
قابلیت دو برابر کردن طرح کارت ها در دورنگه و برجسته
و با توجه به کلید روی دسته توری امکان بافت توری بسته
را دارا میباشد

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۲۰

این ماشین قابلیت دورنگ بافی و برجسته بافی
و توری بافی را دارد
این ماشین را به بافنده های مبتدی
و بافندگان عروسک پیشنهاد میکنیم
ساخت کشور ژاپن