قطعات

شانه وزنه دار

با وصل کردن این شانه در حین بافت به بافت براحتی
میتونید بافت خود به حالت کشیده در آورید
و به راحتی بافت را انجام دهید

قلاب های ماشین بافندگی

جهت دانه گیری و جابجایی دانه های بافت استفاده میشود
و در مدل های تکی تا ده تایی در بازار موجود میباشد