شانه مدابافی مخصوص ماشینهای درشت بافت

جهت پلیسه کردن دامن و یا حاشیه بافی جلوی ژاکت
در سیلندر ساده باف استفاده میشود
دارای 6 قطعه میباشد
دو شانه گیرنده 44 تایی و 70 تایی
دو شانه انتقال دهنده 44 تایی و 70 تایی
و دو قطعه برای وصل کردن شانه های انتقال دهنده بهم
به همراه 4 عدد پیچ و مهره

جهت پلیسه کردن دامن و یا حاشیه بافی جلوی ژاکت در سیلندر ساده باف استفاده میشود
دارای ۶ قطعه میباشد
دو شانه گیرنده ۴۴ تایی و ۷۰ تایی
دو شانه انتقال دهنده ۴۴ تایی و ۷۰ تایی
و دو قطعه برای وصل کردن شانه های انتقال دهنده بهم

فرم مشاوره در مورد محصول

در این قسمت شما می توانید سوالات خود را در مورد این محصول از ما بپرسید.

  • 2 + 92 =