دستگاه تبدیل

با این دستگاه میتوانیدانتقال بافت از سوزنهای کشباف به قست ساده را انجام دهید
در اصل دستگاه تبدیل کار سوزن تبدیل را انجام میدهد ولی با سرعت بالاتر
زمانی که کشباف شما تمام میشود کافیست یکبار دسته تبدیل را از سمت راست
به سمت چپ بر روی بافت بکشید در این حالت تمام دانه ها از سوزنهای کشباف به
قسمت ساده انتقال می یابد

دستگاه تبدیل

فیلم آموزشی کار با دستگاه تبدیل

فرم مشاوره در مورد محصول

در این قسمت شما می توانید سوالات خود را در مورد این محصول از ما بپرسید.

  • 3 + 94 =