دستگاه اینترسیا

با این دستگاه میتوانید بافتهای دو رنگه و چند رنگه را به آسانی ببافید
با این تفاوت که در پشت بافت هیچ نخ اضافه ای نخواهید داشت
در هنگامی که از این دستگاه استفاده می کنید دسته اصلی ماشین کنار گذاشته میشود
و کل بافت را با دسته اینترسیا میبافید

دستگاه اینترسیا دستگاهی است که با آن میتوانید بافتهای دو رنگه و چند رنگه را به آسانی ببافید
با این تفاوت که در پشت بافت هیچ نخ اضافه ای نخواهید داشت
در هنگامی که از این دستگاه استفاده می کنید دسته اصلی ماشین کنار گذاشته میشود
و کل بافت را با دسته اینترسیا می بافید

 

ویژگی های محصول :

  • مارک برادر
  • سهولت در کار

فیلم آموزشی کار با دستگاه اینترسیا

فرم مشاوره در مورد محصول

در این قسمت شما می توانید سوالات خود را در مورد این محصول از ما بپرسید.

  • 9 + 46 =