ماشین بافندگی برادر مدل 940

مدل ۹۴۰

ماشین بافندگی برادر مدل 900

مدل ۹۰۰

ماشین بافندگی برادر مدل 868

مدل ۸۶۸

ماشین بافندگی برادر مدل 840

مدل ۸۴۰

ماشین بافندگی برادر مدل 820

مدل ۸۲۰

ماشین های بافندگی

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل الکترونیکی ۹۴۰

این ماشین یکی از کامل ترین مدل از ماشینهای الکترونیکی برادر میباشد
تفاوتی که با ماشینهای کارت خور دارد این است که تمام طرحها
و مدلهای بافت داخل حافظه ماشین میباشد و کاربر با انتخاب طرح
مورد نظر میتواند بافت دلخواه را انجام دهید و این مدل امکان بافت
توری نامرئی و بافت اینترسیا هم دارد
در حافظه این ماشین حدود 550 طرح موجود است

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل الکترونیکی ۹۰۰

این ماشین اولین مدل از ماشینهای الکترونیکی برادر میباشد
تفاوتی که با ماشینهای کارت خور دارد این است که تمام طرحها
و مدلهای بافت داخل حافظه ماشین میباشد و کاربر با انتخاب طرح
مورد نظر میتواند بافت دلخواه را انجام دهید و این مدل امکان بافت
توری نامرئی را دارد

ماشین بافندگی درشت بافت برادر مدل ۲۶۰

ماشین بافندگی مدل 260 قابلیت بافت کاموا های ضخیم را داراست
و انواع بافت دورنگه و برجسته و توری نامرئی را انجام میدهد

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۲۰

این ماشین قابلیت دورنگ بافی و برجسته بافی
و توری بافی را دارد
این ماشین را به بافنده های مبتدی
و بافندگان عروسک پیشنهاد میکنیم
ساخت کشور ژاپن

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۶۸

این ماشین تمام امکانات ماشین 840 را دارا می باشد
و علاوه بر دورنگ بافی و برجسته بافی و تور بافی
قابلیت دو برابر کردن طرح کارت ها در دورنگه و برجسته
و با توجه به کلید روی دسته توری امکان بافت توری بسته
را دارا میباشد و در دورنگ بافی و تور بافی با استفاده از
ابزار تک گل امکان زدن طرح به صورت تک گل را دارد
و با اضافه شدن خوراک دهنده میتوانید دو رو بافی کنید

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۴۰

این ماشین تمام امکانات ماشین 830 را دارا می باشد
و علاوه بر دورنگ بافی و برجسته بافی و تور بافی
قابلیت دو برابر کردن طرح کارت ها در دورنگه و برجسته
و با توجه به کلید روی دسته توری امکان بافت توری بسته
را دارا میباشد و در دورنگ بافی با استفاده از ابزار تک گل
امکان زدن طرح به صورت تک گل را دارد

ماشین بافندگی درشت بافت برادر مدل ۲۷۰

ماشین بافندگی مدل 270 قابلیت بافت کاموا های ضخیم را داراست
این مدل ماشین با توجه به الکترونیکی بودنش طرحهای زیادی را در
حافظه خود گنجانده است

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۸۱

ماشین بافندگی 881 با مقداری تغییر ظاهری
نسبت به مدل 868 که آن هم دستگاه الگویی هست
که در جای جعبه ابزار تعبیه شده است و از نظر
کارایی تفاوتی با مدل 868 ندارد و نمونه ماشینی
هست که برای مصرف داخل کشور ژاپن تولید شده است

ماشین بافندگی برادر ساده ریزبافت مدل ۸۳۰

این ماشین تمام امکانات ماشین 820 را دارا می باشد
و علاوه بر دورنگ بافی و برجسته بافی و تور بافی
قابلیت دو برابر کردن طرح کارت ها در دورنگه و برجسته
و با توجه به کلید روی دسته توری امکان بافت توری بسته
را دارا میباشد

ماشین بافندگی درشت بافت برادر مدل ۲۳۰

ماشین بافندگی مدل 230 با توجه به نداشتن کامپیوتر
فقط قادر به بافت ساده میباشد البته امکان بافت اینترسیا
را دارد و بافنده میتوانید با خلاقیت خود طرح هایی روی
بافت خلق کند


فیلم های آموزشی